Айкидо

Айкидо (, или още ако се използва по-стар стил канджи) съвременно японско бойно изкуство (гендай будо). Подобно на другите японски бойни изкуства, освен метод на самоотбрана, айкидо е и начин на духовно и физическо самоусъвършенстване. Името "айкидо" се изписва с йероглифите "ай" (хармония), "ки" (енергия, сила) и "до" (път) и най-общо се превежда като "път на хармоничната сила". Практикуващият айкидо се нарича айкидока. Освен това, в европейските езици се използва още айкидист. Айкидо е разработено от Морихей Уешиба (наричан от айкидистите О'Сенсей - "големият сенсей") между 30-те и 60-те години на 20 век. В основата на айкидо залягат движения от древните школи Дайто-рю айки-джуцу и Иуама-рю кенджуцу, в които Уешиба се обучава като млад.

Айкидо е смятано за едно от най-трудните за овладяване японски бойни изкуства.

Техники

Айкидо се състои от широк набор от техники, както с голи ръце, така и с оръжие. Принципите на изпълнение на техниките и със, и без оръжие са едни и същи. Основателят Уешиба казва, че "Боят с голи ръце и с оръжие е едно и също".

Изучаването на айкидо се случва почти изцяло в рамките на т.нар. договорена практика, при която винаги предварително се знае кой атакува и кой се защитава. Изключение прави каеши уадза или т.нар. "контратехники", но и тази практика се различава съществено от традиционната представа за спаринг.

С голи ръце

Атаки

Атаките по време на тренировка по айкидо се извършват изключително от уке, за да даде възможност на тори да изпълни техниката, която му е преподадена. Задължително изискване към атаката е винаги да бъде искрена, т.е. уке да я извършва, сякаш наистина иска да навреди на тори.

Едни от най-популярните атаки с голи ръце в айкидо са:

Захвати:

 • катате дори - захват на разноименни ръце
 • катате коса дори - захват на едноименни ръце
 • рьоте дори - захват на двете ръце едновременно
 • мороте дори - захват на една ръка с две ръце
 • ката дори - захват за рамото
 • рьо ката дори - захват за двете рамене
 • шиме дори - различни видове душащи захвати


Удари:

 • шомен учи - вертикален удар към главата
 • йокомен учи - страничен удар към главата
 • цки - прав удар с юмрук
 • мае гери - преден удар с крак

 

Техники

За да бъде пълноценна, техниката трябва да бъде изпълнена в съответствие с основните принципи на айкидо, някои от които са ма ай ("на правилното място"), де ай ("в правилното време"), дзан шин ("бъди бдителен"), както и с основните характеристики на самата техника. Точните движения, с които тя се изпълнява, не са определени до подробности, затова и съществуват разлики според различните школи.

Техниките почти винаги следват този ред на действия:
   1. излизане от линията на атаката
   2. извеждане от равновесие
   3. хвърляне/заключване

Едни от най-популярните техники с голи ръце в айкидо са:

 • кокю наге - хвърляне "в ритъма на дишането"
 • иккьо
 • никьо
 • санкьо
 • онкьо
 • ирими наге
 • шихо наге
 • коте гаеши
 • кайтен наге
 • тенчи наге
 • суми отоши
 • джуджи наге
 • уде гарами
 • коши наге
 • уде киме наге
 • хиджи киме осае
 • судори - "изчезващи" техники
 • гансеки отоши

 

Атеми

Атеми е начин за отваряне на пролука в защитата на противника посредством изпълняването на удар или подобно на удар движение. Атеми се извършват най-често срещу стегнат противник, за да се "отключи" енергията, насъбрала се във вдървените му крайници. Независимо от обстоятелствата, те са неразделна част от изпълнението на всяка техника в айкидо. Заради това, Уешиба казва, че "моето айкидо завършва работата си тогава, когато джудо едва я започва"[2].

С оръжие

Мнозинството от айкидо школите по света приемат тренировките с оръжия като неразделна част от обучението по айкидо. Морихей Уешиба никога не е водил отделни тренировки с оръжие, но заниманията с тях са били неразделна част от ежедневната практика в Хомбу доджо.

Системите, по които се преподава работа с оръжие, се различават значително според школите.

Най-често използваните оръжия са боккен (дървен меч) и джо (къса тояга). Сред системите по-известни са тези на Морихиро Сайто, Шоджи Нишио и други.

В техниките с боккен залягат най-вече похватите от Иуама-рю кенджуцу, които Уешиба е усвоил там. Техниките с джо в айкидо са комбинация от техники от нагината джуцу и со джуцу, които Основателят изучава по време на престоя си в Иуама-рю.